Abonnement

Norsk Barneblad med ”Juletre” kjem ut ein gong om månaden med unnatak for skoleferien. Abonnementet går til det blir sagt opp. Eit årsabonnement inneheld 11 blad. Alle som bestiller får Vitsebok, og dei to siste blada i første sending.

Gåve: Vitsebok, dei siste to utgåvene av bladet og gåvekort blir sendt som første sending til deg, eller til barnet, du bestemmer.

Bladet kostar 549 kroner for eitt år (671 kroner i Norden/Europa og 711 kroner til resten av verda). Prisen er 898 kroner for to år og 339 for eit halvt år.

Vil du lese Norsk Barneblad og er under 18 år? Då må ein vaksen bestille abonnementet for deg!

 
Type abonnement
Namnet til den som skal betale