Plast!

Du skal sikkert bade i sjøen i til sommaren. Eg håper strendene du kjem til, er reine og fine og utan forsøpling.  Kvart år hamnar 8 millionar tonn avfall i hava våre. Det er lasset frå ein søppelbil, rett i havet, kvart minutt, året rundt.

Nana Rise-Lynum
Oppfinnar - eit yrke for deg?

Ein oppfinnar er ein person som finn på eller oppdagar nye måtar å utføre ei oppgåve på. Mange oppfinningar kjem til ved flaks og tilfeldige hendingar. Enkelte oppfinningar dukkar opp medan du prøver å finne opp noko heilt anna. Dei fleste oppfinningar blir skapte fordi du har eit problem du ville finne ei løysing på.

Nana Rise-Lynum
Drømmen om Amerika

I siste nummer av Norsk Barneblad ser vi litt på USA, eller Amerika, som vi også seier. Vi nordmenn har eit nært forhold til USA, sjølv om det ligg eit godt stykke unna oss. Mange av oss har slektningar der. For meir enn 100 år sidan flytta nesten 800 tusen nordmenn til USA og starta liva sine på nytt.