HEMMELEG ELEFANTSPRÅK

Før lurte mange forskarar på korleis alle elefantane i ein flokk visste når dei skulle slutte å ete, når dei skulle dra vidare, eller når det var fare. For at dei på ein eller annan måte hadde kontakt med kvarandre, det var sikkert. Nokre meinte til og med at det var snakk om tankeoverføring (telepati) elefantane imellom. Elefantane har eit hemmeleg språk, hemmeleg på den måten at det har så låg frekvens at vi menneske ikkje kan oppfatte det med høyrsla. Eit menneske kan høyre lyd med frekvens mellom 20 og 20 000 hertz (svinging per sekund), medan ein elefant kan høyre så lågt ned som 14 hertz.

Elefantane har eit hemmeleg språk, hemmeleg på den måten at det har så låg frekvens at vi menneske ikkje kan oppfatte det med høyrsla. Eit menneske kan høyre lyd med frekvens mellom 20 og 20 000 hertz (svinging per sekund), medan ein elefant kan høyre så lågt ned som 14 hertz.

Elefantane har eit hemmeleg språk, hemmeleg på den måten at det har så låg frekvens at vi menneske ikkje kan oppfatte det med høyrsla. Eit menneske kan høyre lyd med frekvens mellom 20 og 20 000 hertz (svinging per sekund), medan ein elefant kan høyre så lågt ned som 14 hertz.

 

Indisk eller afrikansk

Dersom du skulle møte ein elefant i mørkret og lurer på om han er indisk eller afrikansk, skal du berre kjenne på snabelen hans. Ein afrikansk elefant har to gripefingrar på snabelen, mens den indiske berre har ein. Og om elefanten trakkar på deg med eine bakfoten, kan du sjekke kor mange synlege tær han har. Har han tre synlege tær på bakfoten, er det ein afrikansk elefant. Har han fire, kjem elefanten frå India.

Dersom du skulle møte ein elefant i mørkeret og lurer på om han er indisk eller afrikansk, skal du berre kjenne på snabelen hans. Ein afrikansk elefant har to gripefingrar på snabelen, mens den indiske berre har ein.

Dersom du skulle møte ein elefant i mørkeret og lurer på om han er indisk eller afrikansk, skal du berre kjenne på snabelen hans. Ein afrikansk elefant har to gripefingrar på snabelen, mens den indiske berre har ein.

Nana Rise-Lynum