INGEN GLASSKO

Då Charles Perrault skreiv ned eventyret om Oskepott i 1697, blanda han saman dei franske orda «vair» og «verre». Charles skreiv at Oskepott gjekk i sko av “verre”. Men det skulle vere “vaire”. “Vair” er fransk for eit svært fint skinn, som gråverk eller pels. Verre tyder glas på fransk. Difor trur alle at Oskepott gjekk rundt med sko av glas, og ikkje i sko av eit slags skinn, slik ho eigentleg gjorde i den munnlege versjonen av eventyret. Å bruke sko av glas er sjølvsagt heilt uråd.

Sko av glas kan du ikkje gå i.

Sko av glas kan du ikkje gå i.Nana Rise-Lynum