Krabben Klara og konkylien

Ein dag er venen hennar forsvunnen. Brått byrjar det å henda mystiske ting som gjer at Klara vert lokka langt bort frå huset sitt og ut i det ukjende.

krabben+klara+illustrasjon+1.jpg

Kven er det som syng den magiske songen? Kor kjem dei underlege spøkelsesfiskane frå? Vil Klara rekka å utføra det vanskelege og farefulle oppdraget som ho etter kvart vert sendt ut på?

Krabben Klara og konkylien er ei bok for born med tema plastforureining i havet.

Hildegunn Bjelland har skrive teksten og Heidi Kahrs Damm har illustrert.

Krabben+klara+illustrasjon2.jpg


Nana Rise-Lynum