Trådleik - himmelstigen

Du finn mange slike på You Tube. Trådleik heiter string games på engelsk. Du kan leike aleine eller saman med ein annan. To hender er kanskje litt vanskelegare, men då blir det endå meir morosamt og flott! Lukke til!

Nana Rise-Lynum