Tuss og Troll jula 2017

I «Den uventa julegåva» møter vi Kari på Sørigarden og Ola på Nordigarden. Gardane er små og livet er hardt. To unge ugifte folk som aldri hadde snakka saman på grunn av gammal uvennskap. Kvifor det var uvennskap, hugsa ingen lenger. Tekst av Gard Espeland og teikna av Håkon Aasnes.

Read More
Nana Rise-Lynum
Nifs dinosaur funnen!

Tenk om du levde for 110 millionar år sidan og møtte på denne karen? Hjelpe og trøyste, eller kanskje det ikkje hadde vore så farleg? Sjølv om han var stor og nifs, så åt han berre planter. Det nifsaste med denne dinosauren er at det levde andre og større dinosaurar som åt han! Dei ville du helst ikkje møte på.

Read More
Nana Rise-Lynum
Dei mystiske hovudskallane i krystall

Dei berømte hovudskallane i krystall frå Mellom-Amerika har vore eit mysterium i meir enn hundre år. Kven laga dei? Kvar kjem dei ifrå? Kvifor har nokon laga dei? Korleis har nokon laga dei? Er dei utanomjordiske? Vitskapsfolk har i mange år lurt på dette.

Read More
Nana Rise-Lynum
Stamceller - kroppens superheltar!

Stamceller blir faktabok

Øystein Runde har laga bok om stamceller, dei små cellene som reparerer skadar i kroppen. Men korleis enda ein teikneserieskapar opp med så mykje kunnskap om toppmoderne medisinsk forsking? For å finne svaret gjekk vi heilt tilbake til barndommen hans i Ulsteinvik …

Read More
Nana Rise-Lynum
Winnie the Pooh eller Ole Brumm

Under første verdskrigen reiste ein soldattropp frå Winnipeg gjennom Canada, på veg til Europa der dei skulle slåst saman med andre kanadiske soldatar for dei allierte. Soldattroppen reiste med tog. Då toget stansa opp i White River i Ontario, kjøpte løytnant Harry Colebourn ein liten bjørneunge frå ein jeger som hadde skote mor til ungen. Harry kalla den vesle hobjørnen for Winnipeg, etter heimbyen sin. Bjørnungen vart snart berre kalla Winnie.

Read More
Nana Rise-Lynum
FANTASI ELLER SANNING?

Har du høyrt om sjøormen i Seljordsvatnet? Eller den avskyelege snømannen i Himalaya? Kva med Yowie-mannen i Australia? Mange land har forteljingar om skapnadar nesten ingen har sett.

Read More
Nana Rise-Lynum
Plast!

Du skal sikkert bade i sjøen i til sommaren. Eg håper strendene du kjem til, er reine og fine og utan forsøpling.  Kvart år hamnar 8 millionar tonn avfall i hava våre. Det er lasset frå ein søppelbil, rett i havet, kvart minutt, året rundt.

Read More
Nana Rise-Lynum
Oppfinnar - eit yrke for deg?

Ein oppfinnar er ein person som finn på eller oppdagar nye måtar å utføre ei oppgåve på. Mange oppfinningar kjem til ved flaks og tilfeldige hendingar. Enkelte oppfinningar dukkar opp medan du prøver å finne opp noko heilt anna. Dei fleste oppfinningar blir skapte fordi du har eit problem du ville finne ei løysing på.

Read More
Nana Rise-Lynum
Drømmen om Amerika

I siste nummer av Norsk Barneblad ser vi litt på USA, eller Amerika, som vi også seier. Vi nordmenn har eit nært forhold til USA, sjølv om det ligg eit godt stykke unna oss. Mange av oss har slektningar der. For meir enn 100 år sidan flytta nesten 800 tusen nordmenn til USA og starta liva sine på nytt. 

Read More