Vil du tena pengar til jul?

SEL JULEHEFTE

Alle barn som les Norsk Barneblad kan tene sine eigne pengar til jul om dei sel juleehefta Tuss&Troll og Smørbukk!Du kan tinga så få eller så mange hefte du ønskjer, men det er ikkje returrett på Smørbukk eller Tuss & Troll, fordi vi har eit avgrensa opplag av dei hefta.

Utsalspris på Smørbukk er 79 kr og Tuss og Troll 89 kr.

Prisar

Som seljar får du hefta til desse prisane:

1 til 5 hefte                          kr 79 per stk.                     

5 til 10 hefte                       kr 65 per stk.                     

11 til 29 hefte                     kr 55 per stk.                      

30 til 59 hefte                     kr 45 per stk.                      

over 60 hefte                      kr 35 per stk.                      

 

Vi reknar ut prisane etter kor mange hefte du kjøper til saman. Kjøper du til dømes 50 Smørbukk og 50 Tuss og Troll blir det til saman 100 hefte. Då blir prisen du skal betala til Norsk Barneblad 35 kr per stk.

Hugs at porto kjem i tillegg dersom du ikkje betaler på førehand. Ventar du med å betala til du har selt hefta (seinast 30. desember), kjem porto i tillegg.

 

(Porto for opp til 50 hefte er 200 kroner, og 250 kroner for 100 hefte.)

 

Ring 21 50 47 14 om det er noko du lurer på.

___________________________________________________________________________

Ja, eg vil selja julehefte! Eg er klar over at eg ikkje kan senda Smørbukk eller Tuss og Troll i retur.

 

Eg tingar

................................ Smørbukk            à kr....................    i alt kr ………….

................................ Tuss og Troll        à kr....................    i alt kr ............

 

Til saman kr..................................

 

Vi sender ut Tuss og Troll og Smørbukk frå 1. november.

 

Set kryss ved betalingsmåten:

Eg sender betalinga saman med tinginga og får hefta tilsende portofritt.

….. Bankgiro 2440 05 05795

….. VIPPS 541825

Den som har betalt, heiter: .................................................................................................

 

Eg betaler summen pluss sendekostnader når eg er ferdig med å selja, seinast 30. desember 2023.

 

Namn .............................................................................................................

 

Adresse ..........................................................................................................

 

Underskrifta til ein vaksen dersom du er under 16 år.

......................................................................................................................

 

Send kupongen til Norsk Barneblad, Postboks 7044 St Olavs plass, 0130 Oslo, eller send e-post til post@barneblad.no