Det vakre verdsrommet

I Norsk Barneblad nummer 11 novmeber 2020 vender vi blikket langt utover ...

Det er tredve år sidan Hubble-teleskopet blei plassert ute i verdsrommet. I tredve år har det gitt oss dei mest fantastiske foto frå langt der ute. Vakrare enn noko du kunne førestille deg.

Hubble-teleskopet har revolusjonert moderne astronomi, ikkje berre for vitskapsfolk, men også for oss vanlege menneske. Teleskopet forsyner oss stadig med ny og uventa kunnskap.

Du kan sjå foto frå Hubble på www.spacetelescope.org