Har du vaska deg i dag?

Har du vaska deg i dag? I dag dusjar vi gjerne kvar einaste dag, men slik har det ikkje alltid vore. Var vi veldig mykje skitnare før? Korleis gjekk vi på do i gamle dagar? Ja, før klosettet blei oppfunne? I dette bladet kan du lese om korleis tidene har forandra seg. Det var ei tid då vi trudde at skit beskytta mot sjukdom. I fleire hundre år trudde folk i Europa at bading var farleg, og at det var sunt å vere skikkeleg møkkete.

Framsideteikning Mai Lindberg