Hjernen er sjefen

Når vi tenker på hjernen vår blir vi skikkeleg imponerte. Hjernen er sjefen for alt som skjer i kroppen din, til og med slike ting som vi aldri tenker over, som å puste eller at hjartet vårt slår.

Hjernen er som ei supersterk datamaskin. Han tar vare på alt vi opplever, tenker, lærer, gjer og skal gjere, og alt som hender i kroppen vår. Alt på ein gong. Inga datamaskin i verda kunne gjort alt dette på ein gong.

I Norsk Barneblad nummer 7/8 august 2021 skriv vi om alt det forunderlege som skjer i hjernen vår.