Barn som les Norsk Barneblad vil oppleve verda som noko stort og forunderleg

Utdrag: "Barn som leser Norsk Barneblad gis et godt grunnlag. De blir stimulert gjennom tekst og forskjellige oppgaver og får med seg kunnskaper og fine holdninger. Estestisk vil de også være godt rustet. For også på innsiden er bladet fullt av farger. Det er fine grafer og mye spennende rent visuelt. (Norsk tidsskriftforening gav i 2021 bladet prisen for beste design.) Lesere av Norsk Barneblad vil derfor ha mye motstandskraft når de skal over på neste etappe, den som blant annet handler om Tik-Tok-videoer, Sophie Elise podcaster og porno. De vil gå inn i ungdommen med en opplevelse av verden som noe stort og forunderlig – og så vil den opplevelsen kanskje vare livet ut." Meldt av Åsne Jordheim i PROSA juni 2023