Verda om 100 år?

Det er spennande å førstille seg verda om 100 år. Korleis bur vi? Kva klede har du? Kva står på middagsbordet? Korleis er ein vanleg skuledag? Kva jobbar du med? Arbeider du kanskje på Mars? Korleis kan kunstig intelligens påverke liva våre? Kva gjer robotane? Kva trudde vi om 2023 i 1923? Kvifor er det smart å førestille seg framtida? Kan du påverke ho? Dette og mangt anna kan du lese om i neste nummer av Norsk Barneblad – bladet for nysgjerrige barn!