Vil du tena pengar til jul? SEL JULEHEFTE

Alle barn som les Norsk Barneblad kan tene sine eigne pengar til jul om dei sel juleehefta Tuss&Troll og Smørbukk!Du kan tinga så få eller så mange hefte du ønskjer, men det er ikkje returrett på Smørbukk eller Tuss & Troll, fordi vi har eit avgrensa opplag av dei hefta.

Utsalspris på Smørbukk er 79 kr og Tuss og Troll 79 kr.

Utsalspris på Juletre er 65 kr.

 

Prisar

Som seljar får du hefta til desse prisane:

1 til 5 hefte                          kr 79 per stk.                       Juletre kr 65

5 til 10 hefte                       kr 60 per stk.                       Juletre kr 40

11 til 29 hefte                     kr 50 per stk.                       Juletre kr 35

30 til 59 hefte                     kr 45 per stk.                       Juletre kr 30

over 60 hefte                      kr 40 per stk.                       Juletre kr 25

 

Vi reknar ut prisane etter kor mange hefte du kjøper til saman. Kjøper du til dømes 45 Smørbukk, 35 Tuss og Troll og 20 Juletre, blir det til saman 100 hefte. Då blir prisen du skal betala til Norsk Barneblad, 40 kr per stk. for Smørbukk og Tuss og Troll og 25 kr per stk. for Juletre. Dersom fordelinga er 40 Smørbukk, 40 Tuss og Troll og 20 Juletre, skal du betala 3700 kr. Og du tener til saman 3920 kr dersom du sel alle hefta.

Hugs at porto kjem i tillegg dersom du ikkje betaler på førehand. Ventar du med å betala til du har selt hefta (seinast 30. desember), kjem porto i tillegg.

 

(Porto for opp til 50 hefte er 200 kroner, og 250 kroner for 100 hefte.)

 

Ring 21 50 47 14 om det er noko du lurer på.

___________________________________________________________________________

Ja, eg vil selja julehefte! Eg er klar over at eg ikkje kan senda Smørbukk eller Tuss og Troll i retur.

 

Eg tingar

................................ Smørbukk            à kr....................    i alt kr ………….

................................ Tuss og Troll        à kr....................    i alt kr ............

................................ Juletre                   à kr....................    i alt kr ………….

Til saman kr..................................

 

Vi sender ut Tuss og Troll og Smørbukk frå 1. november.

 

Set kryss ved betalingsmåten:

Eg sender betalinga saman med tinginga og får hefta tilsende portofritt.

….. Bankgiro 2440 05 05795

….. VIPPS 541825

Den som har betalt, heiter: .................................................................................................

 

Eg betaler summen pluss sendekostnader når eg er ferdig med å selja, seinast 30. desember 2022.

 

Namn .............................................................................................................

 

Adresse ..........................................................................................................

 

Underskrifta til ein vaksen dersom du er under 16 år.

......................................................................................................................

 

Send kupongen til Norsk Barneblad, Pilestredet 8, 0180 Oslo, eller send e-post til post@barneblad.no